Polityka Prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników helloworld.edu.pl. Hello World jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych helloworld.edu.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez helloworld.edu.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Helloworld.edu.pl nie używa cookies w celach marketingowych ani do profilowania użytkowników.  Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Hello World Katarzyna Skwara-Filipowicz z siedzibą w Gliwicach 44-105, ul. Sylwestrowa 14, zwana tutaj Hello World. Hello World przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Hello World przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zapewnienia świadczenia usług serwisu helloworld.edu.pl.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym helloworld.edu.pl.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawa Użytkowników. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi dalsze pełne korzystanie z usług strony internetowej. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Hello World Katarzyna Skwara-Filipowicz może udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Hello World może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, policja). Listy elektroniczne kierowane do helloworld.edu.pl są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Hello World lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Hello World nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w helloworld.edu.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w helloworld.edu.pl odsyłacz (link).

 

Wszelkie zapytania i żądania związane z dochodzeniem praw ochrony danych osobowych użytkownik kieruje do administratora mailowo na adres rodo@helloworld.edu.pl. Hello World zobowiązuję się do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi w ciągu miesiąca od ich otrzymania.