Zajęcia dla maluchów "Dwujęzyczne Dzieci"

W Hello World na zajęciach dla Maluszków realizujemy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne dzieci" / "Bilingual future".

Głównym założeniem programu jest kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie tzw. szczególnej wrażliwości językowej przypadającej na okres od urodzenia dziecka do – mniej więcej – szóstego roku życia. Poprzez "zanurzenie" dziecka w język obcy, nigdy nie stanie się on dla niego obcym – maluch zacznie go przyswajać jako swój drugi język. Wychowanie w dwujęzyczności to niespotykana dotąd na szeroką skalę i w tym sensie przełomowa metoda w stymulowaniu rozwoju dzieci i jednocześnie w ich edukacji lingwistycznej.

Obcowanie z językiem angielskim równolegle w domu i szkole pozwala osiągnąć nadzwyczajne rezultaty w obu dziedzinach. Warto podkreślić, iż Program skonstruowany jest tak, że również rodzice w domu nie muszą znać angielskiego, żeby pomóc dzieciom w codziennych zajęciach; co więcej, mogą efektywnie, przez wspólną zabawę, uczyć się razem z nimi.

Podczas zajęć wykorzystujemy pacynki “mówiące” tylko po angielsku, według jednej z podstawowych zasad dwujęzyczności OPOL = One Person/Place One Language. Dzięki częstemu obcowaniu z językiem w formie zabawy w naszej szkole oraz w domu, dzieci utrwalają materiał tak, że niemal natychmiast wykorzystują go w czasie spontanicznych zabaw.

Program uzyskał II nagrodę The English-Speaking Union dla autorów Uniwersalnego Kursu dla Żłobków i Przedszkoli za innowacyjność w tworzeniu materiałów do nauki języka angielskiego dla dzieci. Został również objęty Honorowym Patronatem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji o Programie na stronie Dwujęzyczne Dzieci.